Talentenbos

Individuele en groepsbegeleiding

Voor wie?

Bij Talentenbos bieden wij in een natuurlijke omgeving een plek aan (zeer) intelligente en hoog sensitieve jongeren (10 tot 23 jaar) die om verschillende redenen binnen het huidige onderwijssysteem (dreigen) vast (te) lopen. Zij hebben een andere leer/ontwikkelbehoefte dan dat binnen het regulier onderwijs geboden wordt en hebben geregeld last van overprikkeling in de klas. Vaak is er al van alles geprobeerd om tot passend onderwijs te komen. Voor een bepaalde groep jongeren hebben de diverse interventies niet tot het beoogde resultaat geleid en heeft e.e.a. geleid tot sociaal-emotionele problematiek met vaak ook lichamelijke klachten, waardoor er naast een onderwijsvraag ook een specialistische zorgvraag is ontstaan.

Wat bieden wij?

Met ons prachtige voedselbos bieden wij een alternatieve, passende en inspirerende omgeving met specialistische begeleiding die passend is voor hoog sensitieve en/of (zeer) intelligente jongeren in een omgeving met gelijkgestemden. Onze maatwerktrajecten bestaan uit persoonlijke begeleiding en groepsactiviteiten gericht op herstel, persoonlijke ontwikkeling en het (her)ontdekken en ontwikkelen van de persoonlijke talenten, passies en kwaliteiten met als doel weer te kunnen participeren binnen het onderwijs of op een andere wijze binnen de maatschappij.

Bij het Talentenbos draait alles om groei, zowel persoonlijk, binnen groepsverband als in de natuur. Er is uitgebreide kennis en ervaringsdeskundigheid aanwezig omtrent hoogbegaafdheid en hoog sensitiviteit, waardoor we de unieke behoeftes van deze doelgroep (h)erkennen, begrijpen en kunnen ondersteunen.
Zowel bij het voedselbos als bij de kwekerij beschikken we ook over fijne binnenruimtes, dus zijn we niet afhankelijk van het weer om een praktisch en inspirerend programma aan te bieden dat aansluit op jouw persoonlijke ontwikkelingsdoelen.

Traject

Iedere jongere die start bij Talentenbos doorloopt zijn eigen route en tijdspad. Het gehele traject bestaat uit drie hoofdfases die afhankelijk van de persoonlijke ontwikkeling voor ieder een andere tijdsduur kunnen hebben. Ook kan het zo zijn dat een jongere binnen meerdere fases tegelijk bezig is, afhankelijk van de persoonlijke behoeftes en groei. 

De drie fases zijn:

 

1. Rustfase

Het tot jezelf komen in een veilige omgeving na een eventueel vervelende periode, je weg vinden binnen de groep en activiteiten, vertrouwen herwinnen (in jezelf, de groep en begeleiding) en persoonlijke doelen formuleren.

2. Oriëntatiefase

Jezelf herontdekken (passies, talenten, kwaliteiten, motivaties en waarden), activiteiten uitbreidden (inclusief eigen projecten), persoonlijke doelen uitbreiden en/of aanpassen.

3. Integratiefase

Je passies, talenten en kwaliteiten, motivaties en waarden verder ontwikkelen en een plan maken hoe je deze kunt inzetten binnen jouw participatie aan de samenleving, zodat jij kunt uitstromen bij Talentenbos richting onderwijs, stage, werk of een eigen bedrijf.

Toegevoegde waarde van de natuur

De locatie bij het voedselbos Chaam en kwekerij van OERgroen wordt al sinds 2016 ontwikkeld en onderhouden door Babbe Hengeveld, professioneel voedselboswachter en expert op het gebied van permacultuur. Het voedselbos groeit gestaag. Op dit moment zijn er al 130 eetbare soorten aangeplant en de komende jaren zal dit aantal zich uitbreiden tot ruim 300 soorten, waardoor het voedselbos een ware schatkamer aan biodiversiteit en voedselrijkdom wordt voor mens en dier. Het principe van permacultuur is dat alles met elkaar samenhangt. Binnen onze visie werkt dit ook zo binnen je persoonlijke en sociale leven en verwerven de jongeren naast praktische vaardigheden zoals o.a. voedsel produceren, oogsten en verwerken, voedselbosbeheer en overige klussen en werkzaamheden ook soft skills zoals samenwerken, communiceren, probleemoplossend vermogen en zich verbonden voelen met anderen, waarmee zij zichzelf en de ander steeds verder in hun kracht weten te zetten

De natuurlijke omgeving van Talentenbos draagt verder bij aan stressvermindering & emotie regulatie, gezonde zintuigelijke stimulatie, lichamelijke activiteit & gezondheid, sociale interactie & samenwerking, zelfvertrouwen & autonomie, therapeutisch potentieel, creatieve expressie & reflectie en verbinding met duurzaamheid & milieubewustzijn.

 

Samengevat biedt de natuur een rijke, veelzijdige en ondersteunende omgeving die bijdraagt aan het fysieke, emotionele, sociale, en cognitieve welzijn van jeugdigen.

Activiteiten

Afhankelijk van o.a. de weersomstandigheden, seizoenen en aantal jongeren en hun interesses biedt Talentenbos verschillende activiteiten, workshops en projecten aan. Naast de door Talentenbos aangeboden activiteiten, is er ook ruimte om met eigen activiteiten en/of projecten aan de slag te gaan.
Hieronder een greep uit mogelijke activiteiten, workshops en projecten:

Zowel bij het voedselbos als bij de stekkerij beschikken we ook over fijne binnenruimtes, dus zijn we niet afhankelijk van het weer om een praktisch en inspirerend programma aan te bieden dat aansluit op jouw persoonlijke ontwikkelingsdoelen.

Contact

Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen snel contact met je op.

Het formulier is verzonden!

Bedankt voor je bericht! We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.