Klachten

Versie 1 – 1 november 2023

Indien er sprake is van een klacht t.a.v. van onze organisatie of een medewerker nemen wij dit zeer serieus op en lossen wij dit het liefst intern, direct met alle betrokkenen op een positieve manier op. In principe begint het oplossen van de klacht met het aanspreken van de persoon waar de klacht over gaat of met één van de oprichters als het een klacht betreffende de organisatie zelf betreft. Mocht je dit om welke reden dan ook niet willen, kun jij je als cliënt van Talentenbos ook direct richten tot een van onderstaande organisaties.

Interne klachtenprocedure

Inleiding

Talentenbos hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar specialistische begeleiding. Via deze procedure proberen we helder te beschrijven op welke wijze klachten binnen Talentenbos worden behandeld. Toch kan het voorkomen dat er eens iets misgaat. Met elkaar willen we dan op zoek gaan naar een oplossing die goed is voor alle betrokken partijen. Klachten worden door alle betrokken partijen te allen tijde vertrouwelijk behandeld. 

Behandeling van de klacht

Wij onderscheiden twee verschillende soorten klachten: 

  • De klacht heeft betrekking op de uitvoering van de specialistische begeleiding door één van onze medewerkers.
  • De klacht heeft betrekking op de organisatie van Talentenbos.

Klachten kunnen gestuurd worden naar klachtenprocedure@talentenbos.nl ter attentie van de interne klachtencommissie. Indien de klacht betrekking heeft op de uitvoering van de begeleiding door één van onze medewerkers gaan wij aan de hand van uw klacht in gesprek met de betrokken medewerker en met u. Wij zullen nagaan of de betrokken medewerker onjuist heeft gehandeld en indien dit het geval is, zullen we het initiatief nemen om een passende oplossing voor te stellen die recht doet aan de benadeelde en de ernst van de gedraging van de betrokken medewerker.

Indien het een klacht aangaande de organisatie betreft, zal deze getoetst worden aan de geldende wet- en regelgeving. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, zal Talentenbos met een voorstel voor een oplossing komen.

Procedure

Bij het schriftelijk indienen van een klacht ontvangt de indiener van een klacht binnen 5 werkdagen een bevestiging dat de klacht in goede orde is ontvangen. We streven ernaar om klachten binnen drie werkweken op te lossen. Indien er redelijkerwijs meer tijd nodig is om de klacht op te lossen wordt dat binnen deze periode kenbaar gemaakt.

Registratie afhandeling klacht

De behandelaar van de klacht registreert de voorgestelde oplossingsrichting, datum van afhandeling en sluit de klacht af.

Niet tevreden?

Wanneer u van mening bent dat uw klacht niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich richten tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon van JeugdStem 

Onafhankelijke externe vertrouwenspersoon voor jeugd

Indien u uw klacht liever direct (of na een ontevreden interne afhandeling) met een onafhankelijke externe vertrouwensprsoon bespreekt, kunt u contact opnemen met JeugdStem. Een vertrouwenspersoon is bij JeugdStem steeds direct toegankelijk voor informatie, advies of ondersteuning.

Over JeugdStem

JeugdStem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan hier terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van JeugdStem is gratis. JeugdStem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Talentenbos.

Een jeugdstem vertrouwenspersoon:

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je JeugdStem:

Bel gratis naar 088 – 555 1000

Chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Onafhankelijke externe vertrouwenspersoon voor WMO (en Jeugd)

Via Solo Partners is Talentenbos aangesloten bij Stichting Klachtenregeling voor onafhankelijke en deskundige klacht- en geschilbehandeling in de zorg. Zie hieronder het stappenplan indien u gebruik wenst te maken van deze klachtenregeling.

Het is fijn wanneer het contact met uw zorgaanbieder deskundig en aangenaam verloopt. Maar dat is helaas niet altijd vanzelfsprekend. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg. Hieronder leest u wat u kunt doen als u een klacht over uw zorgaanbieder heeft.

Stap 1: Bespreek uw klacht/onvrede met uw zorgaanbieder

Zit u met vragen, twijfels of bent u ergens ontevreden over? Vertel het uw zorgaanbieder of degene waar u rechtstreeks mee te maken heeft. Het is belangrijk dat u eerst in gesprek gaat met de persoon op wie de klacht betrekking heeft. Hij of zij wil namelijk graag van u leren en stelt het doorgaans zeker op prijs om het te horen als een cliënt niet tevreden is. Een goed gesprek kan vaak al veel verhelderen en onvrede wegnemen. Hij of zij kan meer uitleg geven over de manier van (be)handelen en mogelijk excuses aanbieden.

Stap 2: Schakel de klachtenfunctionaris in

Lukt het niet om er samen met uw zorgaanbieder uit te komen? Of wilt u hulp bij het indienen van een klacht? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris indien uw zorgaanbieder is aangesloten bij Stichting Klachtenregeling.nl (via Solopartners of rechtstreeks).

Stap 3: Dien een geschil in bij de geschilleninstantie

Mocht u er samen met de klachtenfunctionaris niet uitkomen, dan kunt u een klacht als geschil voorleggen aan de geschilleninstantie. 

Contact met Stichting Klachtenregeling:

Telefoonnummer: 085-4858560

Mail: info@klachtenregeling.nl

Om direct een klacht in te dienen gaat u naar https://www.klachtenregeling.nl/klacht-geschil-melden/ .